fbpx
2528
עדן שיווק מבקש/ת לחתום על המסמך :

הסכם אחזקה טכנית של חנות אינטרנטית – הילה שוורץ

אחזקה טכנית של אתר

 1. "האתר" – אתר אחד של הלקוח ב – world wide web
 2. העבודה כוללת:
  1. טיפול בעדכונים של תבנית, אבטחה וכל הפלאגינים של אתר
   1. התשלום לא כולל תשלומים עבור רישיון של פלאגינים עצמם
  2. גיבוי יומי של אתר
  3. טיפול באתר במקרה של פריצה או ווירוס
  4. שחזור אתר במקרה של פריצה
  5. טיפול בהגדרות של דומיין
  6. התקנת פלאגין למהירות האתר
 3. החברה לא אחראית על ביצועים טכניים של האתר הקשורים לשרת אחסון, מבנה של האתר, גודל תמונות, פעילות ותאום עבודה של פלאגינים או כל דבר אחר הנעשה בתוך האתר.
 4. האחריות המלאה והבלעדית לתכנים באתר חלה על בעל האתר בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם.
 5. דמי אחזקה
  1. עד חודש שישי כולל – 250 ש"ח בחודש בתוספת מע"מ
  2. מחודש שביעי – 350 ש"ח בתוספת מע"מ
 6. דמי אחזקה משולמים בהוראת קבע דרך כרטיס אשראי בתחילת חודש עבודה. קישור לתשלום נא ללחוץ כאן
 7. אי ביצוע של תשלום מהווה סיבה להפסקת השירות
 8. זמן טיפול בתקלות משביתות:
  1. במקרה של תקלה הקשורה לפעילות השרת או חברת סליקה – אין לחברה אחריות על זמן טיפול
  2. במקרה של פריצה או וירוס לאתר:
   1. שחזור אתר לגרסה תקינה קודמת מתבצע תוך 12 שעות
   2. טיפול המשך – תוך 2 ימי עסקים
  3. במקרה של תקלה טכנית הקשורה לפעילות או עדכון פלאגינים:
   1. שחזור אתר לגרסה תקינה קודמת מתבצע תוך 12 שעות
   2. טיפול המשך – תוך 2 ימי עסקים
חתום ע"י :

חתימה :

שינוי גודל גופנים